(1)
Leszka, M. J. Szymon Wierzbiński, "U Boku Bazyleusa. Frankowie I Waregowie W Cesarstwie bizantyńskim W XI w." ["By the Side of the Basileus. The Franks and the Varangians in the Byzantine Empire in the 11th century"], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019: [= Byzantina Lodziensia, 37], Pp. 420. SC 2019, 9, 751-752.