(1)
Leszka, M. J. Adrian Jusupović, "Kronika Halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) W Latopisarskiej Kolekcji Historycznej" ["The Galician-Volhynian Chronicle (The Romanowicz Dynasty Chronicle) in the Historical Chronicle Collection"], Avalon, Kraków–Warszawa 2019, pp.203. SC 2019, 9, 749-750.