(1)
Minczew, G. Andrej Škoviera, "Svätí Slovanskí sedmopočetníci" ["The Seven Slavic Saints"], Slovenský komitét Slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2010, Pp. 247. SC 2011, 1, 228-230.