(1)
Leszka, M. J. Stanisław Rek, Kosovo 1389. SC 2016, 6, 431-432.