[1]
Leszka, M.J. 2019. Szymon Wierzbiński, "U boku bazyleusa. Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w." ["By the Side of the Basileus. The Franks and the Varangians in the Byzantine Empire in the 11th century"], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019: [= Byzantina Lodziensia, 37], pp. 420. Studia Ceranea. 9, (Dec. 2019), 751–752. DOI:https://doi.org/10.18778/2084-140X.09.41.