[1]
Leszka, M.J. 2019. Adrian Jusupović, "Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) w latopisarskiej kolekcji historycznej" ["The Galician-Volhynian Chronicle (The Romanowicz Dynasty Chronicle) in the Historical Chronicle Collection"], Avalon, Kraków–Warszawa 2019, pp.203. Studia Ceranea. 9, (Dec. 2019), 749–750. DOI:https://doi.org/10.18778/2084-140X.09.40.