Return to Article Details Andrej Škoviera, "Svätí slovanskí sedmopočetníci" ["The Seven Slavic Saints"], Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2010, pp. 247 Download Download PDF