De Carlo, Andrea F. „«Uczcijcie nąjwiększego poetę». Wkład Józefa Ignacego Kraszewskiego W rozwój Polskiej Dantologii”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 55, no. 4 (grudzień 31, 2019): 363–381. Udostępniono czerwiec 10, 2023. https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/view/6360.