Cascetta, A. „Ciała I Scena między obecnością I Brakiem”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 55, nr 4, grudzień 2019, s. 483-90, doi:10.18778/1505-9057.55.23.