Dalecka, T. „Wolność Czy może ciąg Dalszy «zniewolenia», Czyli O Nowych Polskich Zjawiskach Kulturalnych Na Litwie”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 55, nr 4, grudzień 2019, s. 469-80, doi:10.18778/1505-9057.55.22.