De Carlo, A. F. „«Uczcijcie nąjwiększego poetę». Wkład Józefa Ignacego Kraszewskiego W rozwój Polskiej Dantologii”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 55, nr 4, grudzień 2019, s. 363-81, doi:10.18778/1505-9057.55.17.