Wiśniewska-Grabarczyk, A. „Biuletyny Polskiego urzędu Cenzury Z Lat 1945–1956. Rekonesans”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 55, nr 4, grudzień 2019, s. 311-3, doi:10.18778/1505-9057.55.15.