Buryła, S. „“Dziennik wojenny” Leopolda Buczkowskiego – Wyzwanie Dla (młodego) Edytora”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 55, nr 4, grudzień 2019, s. 183-00, doi:10.18778/1505-9057.55.10.