Kramkowska-Dąbrowska, A. „«Coś Na wzór Budowanego Plastra miodu» – O Archiwum I Metodzie Pisarskiej Władysława Terleckiego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 55, nr 4, grudzień 2019, s. 147-64, doi:10.18778/1505-9057.55.08.