Krystek, J., J. Nawrot, i D. Nowakowska. „Archiwum Pisarskie Włodzimierza Odojewskiego W świetle Krytyki Genetycznej. Rekonesans”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 55, nr 4, grudzień 2019, s. 131-45, doi:10.18778/1505-9057.55.07.