Nalepa, M. „«Cofnąć Bieg Rzeki / Bieg życia / Oto Moje posłanie». O Wierszach Wincentego Różańskiego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 55, nr 4, grudzień 2019, s. 99-130, doi:10.18778/1505-9057.55.06.