Morawiec, A. „Początki Polskiej Literatury łagrowej. Wprowadzenie Do Lektury «pamiętnika Z Sołówek» Mieczysława Lenardowicza”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 64, nr 1, czerwiec 2022, s. 195-27, doi:10.18778/1505-9057.64.07.