Wiśniewska-Grabarczyk, A. „„Kaktus” in Statu Nascendi Włodzimierz Scisłowski I Satyryczne Pismo «Kaktus» W Dokumentach Cenzorskich Polski Ludowej (cz. 1. Wprowadzenie)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 64, nr 1, czerwiec 2022, s. 399-1, doi:10.18778/1505-9057.64.16.