Borowczyk, J. „Nawroty i rozsunięcia. Nad Brulionami Opowiadań Włodzimierza Odojewskiego Nie można cię Zostawić Samego o zmierzchu oraz Jeżeli Jeszcze Kiedyś będę… (na materiale z poznańskiego Archiwum Pisarza)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 64, nr 1, czerwiec 2022, s. 519-5, doi:10.18778/1505-9057.64.19.