Berkan-Jabłońska, M. „Literacki i biograficzny Falstart? O listach Gustawa Waliszewskiego do Juliana Bartoszewicza z lat 1853–1855 (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, t. 64, nr 1, czerwiec 2022, s. 39-74, doi:10.18778/1505-9057.64.02.