[1]
A. Wiśniewska-Grabarczyk, „Biuletyny polskiego urzędu cenzury z lat 1945–1956. Rekonesans”, FLP, t. 55, nr 4, s. 311–331, grudz. 2019.