[1]
S. Buryła, „“Dziennik wojenny” Leopolda Buczkowskiego – wyzwanie dla (młodego) edytora”, FLP, t. 55, nr 4, s. 183–200, grudz. 2019.