[1]
D. Pachocki, „Tekstowe meandry. “Dziennik 1954” Leopolda Tyrmanda – problem nie tylko filologiczny”, FLP, t. 55, nr 4, s. 165–182, grudz. 2019.