[1]
J. Krystek, J. Nawrot, i D. Nowakowska, „Archiwum pisarskie Włodzimierza Odojewskiego w świetle krytyki genetycznej. Rekonesans”, FLP, t. 55, nr 4, s. 131–145, grudz. 2019.