[1]
M. Nalepa, „«Cofnąć bieg rzeki / bieg życia / oto moje posłanie». O wierszach Wincentego Różańskiego”, FLP, t. 55, nr 4, s. 99–130, grudz. 2019.