[1]
M. Berkan-Jabłońska, „Kierunki opracowywania spuścizny Sabiny z Gostkowskich Grzegorzewskiej (na podstawie materiałów Biblioteki PAU i PAN w Krakowie)”, FLP, t. 55, nr 4, s. 9–30, grudz. 2019.