[1]
T. Budrewicz, „Żony trucicielki. Kroniki kryminalne jako konteksty wątków powieściowych”, FLP, t. 50, nr 4, s. 107–126, maj 2019.