[1]
A. Wiśniewska-Grabarczyk, „„Kaktus” in statu nascendi Włodzimierz Scisłowski i satyryczne pismo «Kaktus» w dokumentach cenzorskich Polski Ludowej (cz. 1. Wprowadzenie)”, FLP, t. 64, nr 1, s. 399–419, cze. 2022.