[1]
J. Borowczyk, „Nawroty i rozsunięcia. Nad brulionami opowiadań Włodzimierza Odojewskiego Nie można cię zostawić samego o zmierzchu oraz Jeżeli jeszcze kiedyś będę… (na materiale z poznańskiego archiwum pisarza)”, FLP, t. 64, nr 1, s. 519–559, cze. 2022.