Chyła, K., Garczarek, K. i Poręba, I. (2021) „Finis coronat opus? O zakończeniach artykułów literaturoznawczych”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 63(4), s. 127–149. doi: 10.18778/1505-9057.63.06.