Renouf, M. (2019) „Biel, blask i światło w poezji Czesława Miłosza”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), s. 409–425. doi: 10.18778/1505-9057.55.19.