De Carlo, A. F. (2019) „«Uczcijcie nąjwiększego poetę». Wkład Józefa Ignacego Kraszewskiego w rozwój polskiej dantologii”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), s. 363–381. doi: 10.18778/1505-9057.55.17.