Wiśniewska-Grabarczyk, A. (2019) „Biuletyny polskiego urzędu cenzury z lat 1945–1956. Rekonesans”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), s. 311–331. doi: 10.18778/1505-9057.55.15.