Buryła, S. (2019) „“Dziennik wojenny” Leopolda Buczkowskiego – wyzwanie dla (młodego) edytora”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), s. 183–200. doi: 10.18778/1505-9057.55.10.