Krystek, J., Nawrot, J. i Nowakowska, D. (2019) „Archiwum pisarskie Włodzimierza Odojewskiego w świetle krytyki genetycznej. Rekonesans”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), s. 131–145. doi: 10.18778/1505-9057.55.07.