Nalepa, M. (2019) „«Cofnąć bieg rzeki / bieg życia / oto moje posłanie». O wierszach Wincentego Różańskiego”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), s. 99–130. doi: 10.18778/1505-9057.55.06.