Berkan-Jabłońska, M. (2019) „Kierunki opracowywania spuścizny Sabiny z Gostkowskich Grzegorzewskiej (na podstawie materiałów Biblioteki PAU i PAN w Krakowie)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), s. 9–30. doi: 10.18778/1505-9057.55.01.