Morawiec, A. (2022) „Początki polskiej literatury łagrowej. Wprowadzenie do lektury «pamiętnika z Sołówek» Mieczysława Lenardowicza”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), s. 195–227. doi: 10.18778/1505-9057.64.07.