Wiśniewska-Grabarczyk, A. (2022) „„Kaktus” in statu nascendi Włodzimierz Scisłowski i satyryczne pismo «Kaktus» w dokumentach cenzorskich Polski Ludowej (cz. 1. Wprowadzenie)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), s. 399–419. doi: 10.18778/1505-9057.64.16.