Lubińska, A. (2021) „Pamięć lekturowa a tożsamość czytelnika na przykładzie powieści «Tajemniczy płomień królowej Loany» Umberta Eco”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 61(2), s. 59–81. doi: 10.18778/1505-9057.61.04.