De Carlo, Andrea F. 2019. „«Uczcijcie nąjwiększego poetę». Wkład Józefa Ignacego Kraszewskiego W rozwój Polskiej Dantologii”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 55 (4):363-81. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.17.