Krystek, Jędrzej, Jolanta Nawrot, i Dagmara Nowakowska. 2019. „Archiwum Pisarskie Włodzimierza Odojewskiego W świetle Krytyki Genetycznej. Rekonesans”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 55 (4):131-45. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.07.