Berkan-Jabłońska, Maria. 2019. „Kierunki Opracowywania spuścizny Sabiny Z Gostkowskich Grzegorzewskiej (na Podstawie materiałów Biblioteki PAU I PAN W Krakowie)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 55 (4):9-30. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.01.