Morawiec, Arkadiusz. 2022. „Początki Polskiej Literatury łagrowej. Wprowadzenie Do Lektury «pamiętnika Z Sołówek» Mieczysława Lenardowicza”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 64 (1):195-227. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.07.