Borowczyk, Jerzy. 2022. „Nawroty i rozsunięcia. Nad Brulionami Opowiadań Włodzimierza Odojewskiego Nie można cię Zostawić Samego o zmierzchu oraz Jeżeli Jeszcze Kiedyś będę… (na materiale z poznańskiego Archiwum Pisarza)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 64 (1):519-59. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.19.