Berkan-Jabłońska, Maria. 2022. „Literacki i biograficzny Falstart? O listach Gustawa Waliszewskiego do Juliana Bartoszewicza z lat 1853–1855 (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 64 (1):39-74. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.02.