BOROWCZYK, J. Nawroty i rozsunięcia. Nad brulionami opowiadań Włodzimierza Odojewskiego Nie można cię zostawić samego o zmierzchu oraz Jeżeli jeszcze kiedyś będę… (na materiale z poznańskiego archiwum pisarza). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, [S. l.], v. 64, n. 1, p. 519–559, 2022. DOI: 10.18778/1505-9057.64.19. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/view/14540. Acesso em: 28 sty. 2023.