Chyła, K., Garczarek, K., & Poręba, I. (2021). Finis coronat opus? O zakończeniach artykułów literaturoznawczych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 63(4), 127–149. https://doi.org/10.18778/1505-9057.63.06