Renouf, M. (2019). Biel, blask i światło w poezji Czesława Miłosza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 409–425. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.19