De Carlo, A. F. (2019). „Uczcijcie nąjwiększego poetę”. Wkład Józefa Ignacego Kraszewskiego w rozwój polskiej dantologii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 363–381. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.17